Обавештење о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2020. години
11/05/2020

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2020. години

Република Србија
Град Ужице
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV број 401-168/20,
11.05. 2020. год.
У ж и ц е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Предмет:  Конкурс за суфинансирање омладинских пројеката  у 2020. години

Рок за подношење пријава на Конкурс за суфинансирање омладинских пројеката  у 2020. години, прекинут је 15.03.2020. године због проглашења ванредног стања.

Са престанком ванредног стања, дана 07.05.2020. године, рок за пријаву на наведени конкурс поново тече и трајаће до 26.05.2020 године.

Адреса  за подношење пријава поштом:

  • Град Ужице, 31 000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
  • Електронским путем на маил: marija.maricic@uzice.rs

Контакт особа: Марија Маричић
Телефон: 031/592-418
Имејл: marija.maricic@uzice.rs

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2020. години можете погледати ОВДЕ.