Obaveštenje o izlaganju na javni uvod i javnoj raspravi Predloga akta o proglašenju zaštićenog područja predela izuzetnih odlika "Klisure Đetinje"
16/09/2022

Obaveštenje o izlaganju na javni uvod i javnoj raspravi Predloga akta o proglašenju zaštićenog područja predela izuzetnih odlika “Klisure Đetinje”

Na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti prirode (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09,88/10 i 91/10-ispr, 14/2016, 95/2018-dr. zakon i 71/2021 ) Grad Užice i Opština Čajetina daju,

OBAVEŠTENJE

O IZLAGANJU NA JAVNI UVID I JAVNOJ RASPRAVI PREDLOGA
AKTA O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDELA IZUZETNIH ODLIKA ”KLISURA ĐETINJE”

Javni uvid organizovan je od 16.09. 2022. do 05.10.2022. godine, svakog radnog dana od 12 do 14 časova, u zgradi Gradskog razvojnog centra, ul.Petra Ćelovića bb, (poslednji sprat) u Užicu i u prostorijama Opštine Čajetina (kancelarija broj 2), kao i na sajtu Grada Užica www.uzice.rs i Opštine Čajetina www.cajetina.org.rs.
Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida dostaviti svoje mišenje, primedbe i predloge Odeljenju za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Užica i Opštini Čajetina, najkasnije do 05.10.2016.godine do 14 časova.

 Javna rasprava o Predlogu akta o proglašenju zaštićenog područja                           predela izuzetnih odlika ”Klisura Đetinje”održaće se 10.10.2022.godine u Svečanoj sali Gradske kuće, ul.Dimitrija Tucovića br.52, u Užicu sa početkom u 12 časova.

Predlog akta o proglašenju zaštite možete pogledati OVDE.