Obaveštenje o donetom rešenju nosioca projekta "Obrada metala MB PRO PLAST"
04/08/2022

Obaveštenje o donetom rešenju nosioca projekta “Obrada metala MB PRO PLAST”

 

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

VI Broj: 502-15/22

Datum: 04.08.2022.god.

 

Na  osnovu čl.10. stav 4. i 6., a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Službeni glasnik» RS br.134/04 i 36/09) donosi:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU

 

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je na zahtev nosioca projekta – „Obrada metala MB PRO PLAST“, ul. Sarića Osoje bb, Sevojno, MB: 62032731, PIB:1055844436, sproveden postupak za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat: „Proizvodno-poslovni objekat za površinsku zaštitu metala plasticifiranjem“, na kat. parceli br. 547 KO Potočanje, Sevojno.

U sprovedenom postupku je doneto rešenje broj VI 502-15/22 od 02.08.2022 godine da za napred navedeni projekat nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u rešenje u od 09,00 do 15,00 časova, u kancelariji  Odeljenja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na 2 drugom spratu zgrade Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića bb. u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja rešenja.Rešenje možete pogledati OVDE.