Javni poziv za stipendiranje master studija na S P Jain School of Global Management
06/07/2018

Javni poziv za stipendiranje master studija na S P Jain School of Global Management

U okviru partnerskog projekta Grada Užica i S P  Jain School of Global Management pod nazivom

 ” Iz Užica u svet i nazad”,
Grad Užice objavljuje

JAVNI POZIV

ZA STIPENDIRANJE MASTER STUDIJA NA

             S P  JAIN SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENTMASTER OF GLOBAL BUSINESS

                                                                      Kampusi  Dubai – Singapur- Sidnej

                                                                                                                                               

I  Finansiranje

Stipendija se obezbeđuje za 2 kandidata i obuhvata kompletne troškove školovanja, tako što donacija S P  Jain School of Global Management pokriva:

– 100% troškova školarine

– 50% troškova smeštaja i prevoza

– 30% troškova registracije i administrativnih troškova.

Grad Užice finansira preostale troškove smeštaja i administrativne troškove, troškove izdavanja viza, zdravstvenog osiguranja i troškove transfera studenata između kampusa.

II  Trajanje studija

Studije traju 16 (šesnaest meseci) i počinju od meseca septembra 2018. godine.

III Uslovi za učešće na javnom pozivu

Opšti uslovi za učešće na javnom pozivu su :

  1. završene osnovne akademske studije ekonomskih ili organizacionih nauka
  2. ostvarena prosečna ocena studija najmanje 8,00
  3. bez radnog iskustva ili radno iskustvo manje od 3 (tri) godine
  4. prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje šest meseci u odnosu na datum objavljivanja javnog poziva.

Poseban uslov za dobijanje stipendije je napredno poznavanje engleskog jezika.

IV  Izbor kandidata

Odabir kandidata vrši Selekciona komisija koja će obaviti intervjue sa svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za učešće na javnom pozivu.

Intervju se odnosi na motive kandidata za učešće na pozivu, njegovo shvatanje poslovnog okruženja i globalnih trendova kao i na liderske karakteristike kandidata.

Odabrani kandidati će polagati test  ” Aptitude  Test S P  Jain”.

V  Prijava na javni poziv

Zainteresovani kandidati podnose prijavu na obrascu koji mogu preuzeti na zvaničnoj internet
prezentaciji Grada Užica ili u pisarnici Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu
i društvene delatnosti, kancelarija broj 12.

Dokazi koji se podnose uz prijavu:

1)  CV kandidata

2)  kopija diplome

3 ) uverenje o prebivalištu.

VI  Rok za podnošenje prijava

Prijave se podnose preko pisarnice Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu
i društvene delatnosti, kancelarija broj 12 ili poštom na adresu: Grad Užice, 31 000 Užice,
Dimitrija Tucovića broj 52, zaključno sa 23.07.2018. godine do 12 sati.

Važna napomena:

Korisnici stipendija imaju obavezu da po završetku master studija, prihvate ponuđeni posao u  Užicu i rade 60 meseci (pet godina) od dana završetka studija.

Kontakt osoba:                                                                                                                                                Broj II 612-2/18
Sara Božić
tel. 031/590-105
sara.bozic@uzice.rs

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Prijavni obrazac