Јавни позив за стипендирање мастер студија на S P Jain School of Global Management
06/07/2018

Јавни позив за стипендирање мастер студија на S P Jain School of Global Management

У оквиру партнерског пројекта Града Ужица и S P  Jain School of Global Management под називом

 ” Из Ужица у свет и назад”,
Град Ужице објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МАСТЕР СТУДИЈА НА

             S P  JAIN SCHOOL OF GLOBAL MANAGEMENTMASTER OF GLOBAL BUSINESS

                                                                      Кампуси  Дубаи – Сингапур- Сиднеј

                                                                                                                                               

I  Финансирање

Стипендија се обезбеђује за 2 кандидата и обухвата комплетне трошкове школовања, тако што донација S P  Jain School of Global Management покрива:

– 100% трошкова школарине

– 50% трошкова смештаја и превоза

– 30% трошкова регистрације и административних трошкова.

Град Ужицe финансира преостале трошкове смештаја и административне трошкове, трошкове издавања виза, здравственог осигурања и трошкове трансфера студената између кампуса.

II  Трајање студија

Студије трају 16 (шеснаест месеци) и почињу од месеца септембра 2018. године.

III Услови за учешће на јавном позиву

Општи услови за учешће на јавном позиву су :

  1. завршене основне академске студије економских или организационих наука
  2. остварена просечна оцена студија најмање 8,00
  3. без радног искуства или радно искуство мање од 3 (три) године
  4. пребивалиште на територији града Ужица најмање шест месеци у односу на датум објављивања јавног позива.

Посебан услов за добијање стипендије је напредно познавање енглеског језика.

IV  Избор кандидата

Одабир кандидата врши Селекциона комисија која ће обавити интервјуe са свим пријављеним кандидатима који испуњавају услове за учешће на јавном позиву.

Интервју се односи на мотиве кандидата за учешће на позиву, његово схватање пословног окружења и глобалних трендова као и на лидерске карактеристике кандидата.

Одабрани кандидати ће полагати тест  ” Aptitude  Test S P  Jain”.

V  Пријава на јавни позив

Заинтересовани кандидати подносе пријаву на обрасцу који могу преузети на званичној интернет
презентацији Града Ужица или у писарници Градске управе за послове органа града, општу управу
и друштвене делатности, канцеларија број 12.

Докази који се подносе уз пријаву:

1)  CV кандидата

2)  копијa дипломе

3 ) уверење о пребивалишту.

VI  Рок за подношење пријава

Пријаве се подносе преко писарнице Градске управе за послове органа града, општу управу
и друштвене делатности, канцеларија број 12 или поштом на адресу: Град Ужице, 31 000 Ужице,
Димитрија Туцовића број 52, закључно са 23.07.2018. године до 12 сати.

Важна напомена:

Корисници стипендија имају обавезу да по завршетку мастер студија, прихвате понуђени посао у  Ужицу и раде 60 месеци (пет година) од дана завршетка студија.

Контакт особа:                                                                                                                                                Број II 612-2/18
Сара Божић
тел. 031/590-105
sara.bozic@uzice.rs

 

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријавни образац