Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој овчарства
16/07/2018

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој овчарства

ОБАВЕШТЕЊЕ: ПРОДУЖУЈЕ СЕ РОК (до 27.08.2018.год.) ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА, (ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ДОБИТНИКА ДОНАЦИЈЕ) КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦЕ

У оквиру Пројекта  “Дивац пољопривредни фондови  у граду Ужице” –  Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице,  расписује конкурс за доделу бесповратних средстава  у износу  од  3.700.000,00 динара за развој овчарства  као пољопривредене делатности  за  најмање 20 пољопривредника/ца  који имају место пребивалишта на територији  града Ужице.

Помоћ  није у новцу  него у роби, а  укључује набавку  7 уматичених женских јагњади расе сјеничка праменка, старости најмање 3 месеца, мин тежине 30кг.

Потенцијални  добитници донације имају следеће обавезе:

 1. да из сопствених средстава купе још три јагњета пре него што добију донацију
 2. да до друге половине године број женских уматичених грла оваца (у њиховом стаду) буде најмање 20

Напомена:  корисник донације се обавезује  да осигура  донирана грла код осигуравајућих  друштава након потписивања Уговора о донацији, одн. испоруке јагњади 

Позивамо све заинтересоване који  задовољавају основне  критеријуме,  имају пребивалиште на територији  града Ужица, као и да имају објекат за гајење оваца  и евентуално искуство,  да се пријаве тако што ће попунити  ПРИЈАВУ.

Конкурс је отворен до 27. августа 2018.године.

Напомена:  Предност приликом добијања донације ће имати млади пољопривредници .

ПРИЈАВУ  можете преузети  у услужном центру градске управе Ужице,  као и путем интернета  са сајта:  www.fondacijadivac.org  и   www.uzice.rs

За  све детаљне информације обратити  се  г-ђи  Нади Обрадовић – Фондација  “Ана и Владе Дивац”   путем е-маила: : nada.obradovic@divac.com или  на број телефона  062 /77 88 73, као и 031/590-163 – Градска управа Ужице.

Попуњену  ПРИЈАВУ,  са неопходном пратећом документацијом,   послати на адресу :

ФОНДАЦИЈА  “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”

11000 Београд, ул. Илије Гарашанина  бр. 53а/7

са назнаком:  “за Конкурс за пољопривредни програм –  Ужице”

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 • пољопривредници који  желе да отпочну  или прошире свој посао везан  за овчарство
 • да имају пребивалиште на територији града Ужица
 • да имају регистровано ПГ на територији града Ужица на подносиоца пријаве или регистровано на неког од чланова заједничког домаћинства
 • да су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника
 • да су поднели попуњену  ПРИЈАВУ  Фондацији  “Ана и Владе Дивац ” са пратећом документацијом
 • да нису запослени  у  Граду  Ужице (одборници, чланови Градског  већа, радници градске управе)

КРИТЕРИЈУМИ УГРОЖЕНОСТИ:

 • Вишечлана породица и  везана домаћинства
 • Лица без сталног запослења или лица са примањима које не задовољавају основне потребе домаћинства
 • Породица са болесним-инвалидним члановима
 • Једнородитељске породице

НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ОДРЕЂУЈЕ ВИД ПОМОЋИ КОРИСНИКА ПРИЈАВЉЕНОМ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОГРАМ:

 • Интересовања и  знања
 • Искуства и  тренутна производња
 • Постојећих објеката, опреме  и  других могућности  корисника
 • Потреба корисника

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ О Б А В Е З Н О  ТРЕБА ДОСТАВИТИ УЗ ПРИЈАВУ:

 1. Пристанак за обраду података о личности – дата у прилогу
 2. Копија личне карте или пасоша  за подносиоца пријаве, као и за све пунолетне чланове домаћинства
 3. Оверена Изјава о броју чланова домаћинства
 4. За запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца)
 5. За пензионере – копија  задњег  чека  од пензије
 6. За незапослене чланове породичног домаћинства – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица)
 7. За незапослене чланове породичног домаћинства која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености
 8. За студенте и ученике средњих школа – потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању или копија ђачке књижице, сведочанства или индекса
 9. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока
 10. За болесне чланове домаћинства – копија медицинске документације
 11. За пољопривредна газдинства – потврда о активном статусу газдинства за 2018.годину
 12. Извод из биљне и животињске структуре за 2018.годину за ПГ подносиоца пријаве
 13. Доказ о власништву земљишта/објекта (у случају да подносилац пријаве није власник земљишта/објеката – мора да има закључен уговор о закупу земљишта/објекта на период од најмање пет година од дана пријаве на конкурс)
 14. Подаци о објекту за држање оваца (изјава подносиоца пријаве о поседовању и величини објекта)
Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Пријава за јавни позив
Пристанак за обраду података о личности