Turistička organizacija Užice
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Turistička organizacija Užice

Kontakt podaci:

Adresa:
Trg Partizana 10
31 000 Užice
tel: +381 (0) 31 514 761
faks: +381 (0) 31 513 485
e-mail: tours@open.telekom.rs
sajt: www.turizamuzica.org.rs

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Turistička organizacija Užica obavlja poslove:

 • promocije i razvoja turizma jedinice lokalne samouprave
 • koordiniranja aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju razvoja i promociji turizma i na programima edukacije i usavršavanja veština zaposlenih u turizmu
 • donošenja godišnjeg programa i plana promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijskim marketing planom, planovima i programima TOS-a
 • obezbeđivanja i unapređivanja informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti jedinice lokalne samouprave (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, on line sredstva promocije - internet prezentacija, društvene mreže i prateće digitalne aktivnosti, suveniri itd
 • prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma
 • organizovanja i učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija
 • organizovanja turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i dr.)
 • upravljača turističkog prostora
 • posredovanja u pružanju usluga u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu
 • podsticanja realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenja prostora
 • izrade, učešća u izradi, kao i realizacije domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma
 • pripreme i prikupljanja podataka, sastavljanje upitnika, analiza i drugih informacija
 • druge aktivnosti u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom
Pročitajte sve
Trenutno nema formi