Narodni muzej
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Narodni muzej

Kontakt podaci:

Adresa:
Dimitrija Tucovića 10
31 000 Užice
tel: +381 (0) 31 521 360
faks: +381 (0) 31 520 657
e-mail:  nmuzejuzice@ptt.rs
sajt:  www.nmuzice.org.rs

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Osnovna delatnost Narodnog muzeja je:

 • naučno-istraživački i muzejsko-istraživački rad
 • obrada muzejskih predmeta
 • konzervatorsko-restauratorski i snimateljsko-dokumentacioni rad
 • izložbena i izdavačka delatnost
 • prosvetno-pedagoški i informativno-marketinški rad
 • pružanje usluge korisnicima muzejskog materijala i saradnja sa srodnim ustanovama
  Muzejski materijal razvrstan je u više arheoloških, etnoloških, istorijskih, umetničkih i numizmatičkih zbirki.
  Pored zaštite pokretnih kulturnih dobara, Narodni muzej se bavi i zaštitom nepokretnih kulturnih dobara.

 

Pročitajte sve
Trenutno nema formi