JP Užice razvoj
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / JP Užice razvoj

Kontakt podaci:

Adresa:
Vukole Dabića 1-3
31 000 Užice
tel: +381 (0) 31 519 141
+381 (0) 31 522 414
faks: +381 (0) 31 518 896
e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs
sajt: www.uerazvoj.uzice.rs

Moje Užice
 • Usluge

 • Forme

 • Dokumenta

 • Mapa

 • Galerija

Javno preduzeće ''Užice razvoj'' Užice je osnovano radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i redovnog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga, a posebno:

 •  gradski i prigradski prevoz putnika autobusima na teritoriji grada Užica, kao i obezbeđivanje prijema i otpreme putnika na autobuskoj stanici i stajalištima u javnoj svojini grada Užica, kao i saobraćajnim objektima koji se koriste u tim vrstama prevoza;
 • upravljanje javnim putevima u smislu vršenje javnih ovlašćenja; zaštita javnog puta; vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta; organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnog puta; ustupanje radova na održavanju javnog puta; organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta; planiranje izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnog puta; označavanje javnog puta i vođenje evidencije o javnim putevima i o saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve
 • arhitektonske i inženjerske usluge, projektovanje, izrada planova, nadzor nad izgradnjom građevina čiji je investitor grad Užice
 • prikuplja podatke potrebne za izradu i utvrđivanje stambene politike grada Užica (snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda i stambenih potreba i drugo) i aktivno učestvuje u izradi Stambene strategije grada Užica
 • izrađuje programe za realizaciju stambene politike definisane Stambenom strategijom grada Užica
 • upravlja projektima izgradnje stanova za socijalno stanovanje za izdavanje u zakup na određeno vreme, bez mogućnosti otkupa ili kupovine, odnosno bez mogućnosti sticanja svojine putem kupovine
 • upravlja izgradnjom stanova za prodaju pod neprofitnim uslovima i ugovara prodaju tih stanova
 • izrađuje programe za realizaciju utvrđene stambene politike na nivou grada Užica
 • vrši upravljanje u vezi sa korišćenjem i održavanjem stanova za socijalno stanovanje koji se izdaju pod zakup (naplata zakupnine, otplata kredita prema zajmodavcima, organizovanje poslova održavanja stanova i drugo)
 • obavlja poslove koji se odnose na izbor stanova za socijalno stanovanje, ugovaranje zakupa i kupovine stanova, naplate zakupnine, u saradnji sa institucijama socijalne zaštite i organima grada Užica
 • razvija nove programe finansiranja socijalnog stanovanja i podstiče partnerski odnos između javnog i privatnog sektora u oblasti socijalnog stanovanja
 • stara se da najmanje 10% stanova namenjenih za socijalno stanovanje bude izgrađeno u skladu sa standardima pristupačnosti objekata od javnog interesa propisanih propisima koji uređuju oblast izgradnje i planiranja
 • obavlja i druge poslove u oblasti stanovanja od značaja za grad Užice u skladu sa zakonom i odlukom osnivača
Pročitajte sve
Trenutno nema formi