Centar za socijalni rad
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / Centar za socijalni rad

Kontakt podaci:

Adresa:
Vidovdanska 32a
31 000 Užice
tel: +381 (0) 31 522 075
faks: +381 (0) 31 522 075
e-mail: czsr@ptt.rs
sajt: www.csr-uzice.rs

 

Moje Užice
  • Usluge

  • Forme

  • Dokumenta

  • Mapa

  • Galerija

Centar donosi odluke o ostvarivanju prava korisnika i pruža usluge korisnicima u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.

U vršenju javnih ovlašćenja, centar, kao ustanova socijalne zaštite i kao organ starateljstva, postupa u skladu sa normativima i standardima utvrđenim Pravilnikom o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad.

U vršenju drugih poslova utvrđenih zakonom, centar postupa po standardima i normativima koje utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Centar je obavljao poslove iz Odluke o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Užica, za koje je Grad odredio nadležnost Centra:

  • pomoć u kući
  • socijalno stanovanje
  • stanovanje uz podršku
  • jednokratne socijalne pomoći
Pročitajte sve
Trenutno nema formi
  • Opšta dokumenta