JP Užice razvoj
Naslovna / Lokalna samouprava / Javne ustanove / JP Užice razvoj

Osnovni podaci:

Adresa:
Vukole Dabića 1-3
31 000 Užice
tel: +381 (0) 31 519 141
+381 (0) 31 522 414
faks: +381 (0) 31 518 896
e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs
sajt: www.uerazvoj.uzice.rs
Matični broj: 07367112
PIB: 101500520