ЈП Ужице развој
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / ЈП Ужице развој

Основни подаци:

Адреса:
Вуколе Дабића 1-3
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 519 141
+381 (0) 31 522 414
факс: +381 (0) 31 518 896
e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs
сајт: www.uerazvoj.uzice.rs
Матични број: 07367112
ПИБ: 101500520