ЈП Ужице развој
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / ЈП Ужице развој

Основни подаци:

Адреса:
Вуколе Дабића 1-3
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 519 141
+381 (0) 31 522 414
факс: +381 (0) 31 518 896
e-mail: office@uerazvoj.uzice.rs
сајт: www.uerazvoj.uzice.rs
Матични број: 07367112
ПИБ: 101500520

ЈП Ужице развој

Органи управљања

Надзорни одбор

Планови и извештаји

Програм пословања ЈП Ужице развој Ужице за 2024. годину
Прва измена Програма пословања ЈП Ужице развој, Ужице за 2023. годину
Извештај о пословању ЈП Ужице развој, Ужице за 2022. годину
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Ужице развој,Ужице за 2022-2026.
Програм пословања ЈП Ужице развој Ужице за 2023. годину
Програм пословања ЈП Ужице развој, Ужице за 2022. годину
Прва измена Програма пословања ЈП Ужице развој, Ужице за 2022. годину
Друга измена Програма пословања ЈП Ужице развој, Ужице за 2022. годину
Програм пословања ЈП Ужице развој, Ужице за 2021. годину
Прва измена програма пословању ЈП Ужице развој, Ужице за 2021. годину
Извештај о пословању ЈП Ужице развој, Ужице за 2021. годину
Извештај о пословању ЈП Ужице развој, Ужице за 2020. годину

Документа

Оснивачки акт ЈП Ужице развој
Статут ЈП Ужице развој
Правилник о организацији и систематизацији радних места у ЈП Ужице развој