ЈП Стан
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / ЈП Стан

Основни подаци:

Адреса:
Марије Маге Магазиновић 7
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 515 791
+381 (0) 31 514 476
факс: +381 (0) 31 519 849
е-mail: info@jpstan.com
сајт: www.jpstan.com
Матични број:07382685
ПИБ:101624709