ЈП Стан
Насловна / Lokalna samouprava / Javne ustanove / ЈП Стан

Основни подаци:

Адреса:
Марије Маге Магазиновић 7
31 000 Ужице
тел: +381 (0) 31 515 791
+381 (0) 31 514 476
факс: +381 (0) 31 519 849
е-mail: info@jpstan.com
сајт: www.jpstan.com
Матични број:07382685
ПИБ:101624709

ЈП Стан

Органи управљања

Управни одбор
Надзорни одбор

Планови и извештаји

Програм пословања ЈП Стан за 2021. годину
Извештај о пословању ЈП Стан за 2020. годину

Документа

Оснивачки акт ЈП Стан
Статут ЈП Стан
Правилник о организацији и систематизацији радних места у ЈП Стан