ЈКП Биоктош
Насловна / Локална самоуправа / Јавне службе / ЈКП Биоктош

Основни подаци:

Адреса:
Николе Пашића 5в
31 000 Ужице
тел/фах: +381 (0) 31 520 173
+381 (0) 31 510 156;
+381 (0) 31 510 556;
+381 (0) 31 517 377
call центар:
+381 (0) 31 525  427
0800 031 030
e-mail:
jkpbioktos@mts.rs
сајт: www.bioktos.com
Матични број: 07156421
ПИБ:101501733

ЈКП Биоктош

Органи управљања

Надзорни одбор

Планови и извештаји

Прва измена Програма пословања ЈКП Биоктош за 2024. годину
Програм пословања ЈКП Биоктош за 2024. годину
Посебан програм пословања ЈКП Биоктош за 2024. годину
Извештај о пословању ЈКП Биоктош за 2022. годину
Прва измена Програма пословања ЈКП Биоктош за 2023. годину
Програм пословања ЈКП Биоктош за 2023. годину
Програм пословања ЈКП Биоктош за 2022. годину
Прва измена Програма пословања ЈКП Биоктош за 2022. годину
Друга измена Програма пословања ЈКП Биоктош за 2022. годину
Трећа измена Програма пословања ЈКП Биоктош за 2022. годину
Посебан програм пословања ЈКП Биоктош за 2022. годину
Прва измена Посебног програма пословања ЈКП Биоктош за 2022. годину
Друга измена Посебног програма пословања ЈКП Биоктош за 2022. годину
Програм пословања ЈКП Биоктош за 2021. годину
Друга измена Програма пословања ЈКП Биоктош за 2021. годину
Извештај о пословању ЈКП Биоктош за 2021. годину
Извештај о пословању ЈКП Биоктош за 2020. годину

Документа

Оснивачки акт ЈКП Биоктош
Статут ЈКП Биоктош
Правилник о организацији и систематизацији радних места у ЈКП Биоктош