Javna rasprava nacrt budžeta 2023.
18/11/2022

Javna rasprava nacrt budžeta 2023.

Opis

Preuzimanje

Izveštaj o Javnoj raspravi o budžetu za 2023.godinu
Nacrt prihoda i rashoda budžeta grada Užica za 2023. godinu
Obrazloženje nacrta budžeta za 2023. godinu
Kapitalni projekti
Javni poziv za javnu raspravu o nacrtu Odluke o budžetu za 2023. godinu
Program javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu za 2023. godinu
Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu budžeta za 2023. godinu