Aktivnosti JKP Bioktoš
16/03/2023

Aktivnosti JKP Bioktoš

Poslovi čišćenja i održavanja grada realizuju se po planu i programu za četvrtak.

Velika čistilica čisti ulice: Vuka Karadžića, Užičke Republike, Stevana Sinđelića i Hercegovačka.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova neće se vršiti pranje ulica.

Po planu je realizacija odvoženja otpada za četvrtak. Grajfer vrši odvoženje kabastog otpada iz MZ Krčagovo i Centar .