81. седница Градског већа: Усвојен правилник за уградњу соларних панела на породичним кућама
25/11/2021

81. седница Градског већа: Усвојен правилник за уградњу соларних панела на породичним кућама

Ужице: 25. новембар: На данашњој седници Градског већа усвојен је правилник који се односи на суфинасирање енергетске санације породичних кућа уградњом соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе. Циљ спровођења ове мере је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору кроз повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ужица. Правилником су одређени радови, опрема и извештаји који се суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава, затим учесници и начин њиховог учешћа, обезбеђивање финансијских средстава, проценат суфинансирања и начин и услови пријаве на конкурс и критеријуми за селекцију грађана, односно домаћинстава код расподеле средстава.

Прихваћен је план за ову зимску сезону који прецизира активности и субјекте за поступање у случају великих снежних падавина, одређени субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање и измењен је режим саобраћаја у улицама Липа и Момчила Тешића. Ужичком Црвеном крсту уплатиће се 300.000 динара намењених за исплату зарада за два запослена и десет волонтера који су у септембру и октобру били ангажовани на пунктовима за вакцинацију.

Чланови су дали своју сагласност и предложили Скупштини да именује Филипа Баралића, мастер ликовног уметника, за директора Градског културног центра и прихватили извештај о реализацији овогодишњег, VI Међународног фестивала природе и културног наслеђа “Жестивал”.