ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА УЖИЦА

Просторним планом Града Ужица се утврђују стратегије политика, мера, правила, просторне организације, коришћења и заштите и уређења територије Града Ужица и услови за изградњу, усмеравање, унапређивање и заштиту простора. У ужем смислу предмет плана су урбана и рурална насеља са припадајућим просторима, објектима, супраструктуром, инфраструктуром и специфичним развојним, социоекономским процесима.

Подручје Просторног плана обухвата целу територију Града Ужица, у површини од 666,7 километара квадратних.

 

Стратегије и акциони планови

Стратегија развоја социјалне заштите града Ужица 2021-2025
Стратегија јавног здравља за период 2015-2020
Стамбена стратегија град Ужице 2012-2021
Стратешки план интерне ревизије града Ужица 2020-2022
Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужица до 2030.
Стратегија локалног одрживог развоја града Ужица 2012-2020
Акциони план за развој палијативног збрињавања у граду Ужицу за период 2022-2026. година
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2022. и 2023. године
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2021. годину
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2020. годину
Локални акциони план за запошљавање града Ужица за 2019. годину
Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2018. годину
Локални акциони план запошљавања града Ужица за 2017. годину
Локални акциони план за родну равноправност 2018-2021
Локални акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених од пореза на имовину града Ужице за период од 2018-2021. година
Акциони план за унапређење положаја ОСИ Град Ужице 2018-2020
Локални акциони план за унапређење положаја рома у граду Ужицу за период од 2018. до 2021. године
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих лица и управљање миграцијама на територији града Ужица 2018-2020. година
Локални антикорупцијски план града Ужица
Локални акциони план за младе – град Ужице 2015-2019
Програм за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Ужицу за период 2021-2023. годину

Ужице добило средства за отварање јединственог управног места

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић потписао је јуче уговоре са шест градова и општина, који су добили укупно 45 милиона динара за отварање јединственог управног места.

Уговоре су потписали Куршумлија (8,5 милиона динара), Стара Пазова (8,5 милиона динара), Ужице (8 милиона динара), Горњи Милановац (7,5 милиона динара), Власотинце (6,5 милиона динара) и Рача (6 милиона динара).

„Јединствено управно место треба да постане веза грађана са свим органима са којима они као странка морају да комуницирају ради завршавања неког посла, односно остварење једног или више права и обавеза, било да желе да остваре право на дечји додатак, бесплатан вртић, наплату за породиље, озакоњење објекта, регистрацију скупштине станара“, казао је Ружић.

Он  је истакао да је све веће интересовање локалних самоуправа за успостављање Јединственог управног места што показује да сви увиђају да то доноси добробит за грађане.

“Ове године је била дупло већа заинтересованост у односу на број општина којима су додељена средства што је охрабрујући податак”, рекао је он.

Прошле године за пилот пројекат подршке успостављању јединственог управног места било је издвојено 52 милиона динара, а средства је добило осам локалних самоуправа.

„Важно је да уведемо овај једношалтерски систем у свакој општини и граду у нашој земљи, како би грађани, ма где год се сусрели са администрацијом, увек добили једнак ниво квалитета, љубазности, професионалности“, рекао је министар.

Као добар пример, навео је Лазаревац, као први град који је у септембру отворио Јединствено управно место и својим грађанима понудио једно место, на коме могу брзо и ефикасно да заврше своје послове.

„Реформа јавне управе је  у центар ставила грађанине, грађанке и привреду и све промене кројимо по ономе што су њихове потребе – односно кројимо Управу по мери свих нас. Такав став показали смо креирајући различите законе, кроз процес дигитализације, а учврстићемо га и кроз нову Стратегију реформе јавне управе за период до 2030. године“, истакао је министар Ружић.

Извор: www.mduls.gov.rs

Апел грађанима да комунални отпад одлажу у контејнере, а не у стубне корпе

ЈКП Биоктош најљубазније моли грађане да комунални отпад у ужој градској зони одлажу у најближе контејнере, а не у стубне корпе које су намењене искључиво ситном отпаду.

План одвожења кабастог отпада

ЈКП “Биоктош” врши послове сакупљања и одвожења кабастог отпада у складу са програмом. У среду 27.11.2019. године послови одвожења кабастог отпада изводиће се у МЗ Росуље.

Обавештавају се грађани да припреме кабасти отпад и одложе поред контејнера један до два дана пре датог термина по Месним заједницама.