148. седница Градског већа: Ужице поклања родитељима седишта за бебе
02/03/2020

148. седница Градског већа: Ужице поклања родитељима седишта за бебе

Ужице, 2. март: На данашњем заседању Градског већа усвојен је правилник којим је регулисана додела  бесплатних седишта за бебе родитељима. Ово право могу остварити родитељи за своје дете које је рођено у овој години и потребно је још да један од родитеља има пријављено боравиште на територији Ужица најмање шест месеци пре рођења детета. Овим правом су обухваћена и родитељи који имају статус интерно расељених лица са Косова и Метохије, а дуже од шест месеци на подручју града.

Прихваћена је наредба којом је утврђен годишњи Оперативни план одбране од поплава за подручје града Ужица на водотоковима II реда, дата сагланост на предлоге измена програма пословања “Биоктоша” и “Водовода” и усвојен Извештај о раду Градског правобранилаштва за прошлу годину.