Završna pokazna vežba jedinica civilne zaštite Užica, Višegrada i Bajine Bašte, 30.avgust 2019.
06/09/2019

Završna pokazna vežba jedinica civilne zaštite Užica, Višegrada i Bajine Bašte, 30.avgust 2019.

U  Mokroj Gori na Belom Rzavu održana je završna pokazna vežba „Brana Kršanje“ jedinica civilne zaštite Užica, Bajine Bašte i Višegrada koje su formirane na ugroženom području od bujičnih poplava u saradnji sa užičkim odeljenjem vatrogasnih jedinicama MUP-a Srbije i spasilačkom jedinicom Crvenog krsta Užice.

Taktičko-spasilačka vežba imala je nekoliko segmenata – gašenje požara u priobalju, izgradnju brane punjenjem vreća sa peskom na reci Rzav i spasavanje stanovništva iz ugroženog područja bujičnom poplavom i spasavanje ljudi iz ruševina.

Obučene jedinice spasavale su ugrožene užadima i korpama uz asistenciju tima za spasavanje na vodi koji koji je vršio pretragu terena vodotoka i pružao transport ekipama civilne zaštite koje su vršile pretragu terena u priobalju i locirale lica kojima je bila neophodna pomoć, sa manjim ili težim telesnim povredama i obezbeđivale transport do trijažne pozicije gde su im ekipe Crvenog krsta ukazivale prvu pomoć.

Sam projekat „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava” obuhvatao je tri komponente:

Izvođenje građevinskih radova na koritama reka Rače u Bajinoj Bašti, Kamišine u Mokroj Gori i Rzava u Višegradu, gde su izvršeni radovi na uređenju korita reke Kamišine u dužini od 1.900 metara i sanacija do sada nastalih šteta od poplava u užičkom selu Mokra Gora, podizanje betonske obaloutvrde na reci Rzav u centru Višegrada i Bajinoj Bašti uređenje korita reke Rača na mestu uliva u reku Drinu.

Druga komponenta bila je uspostavljanje sistema rane najave bujičnih poplava na prekograničnom području i obuhvatala je nabavku sistema rane najave – dve kišomerne stanice koje su postavljene u Mokroj Gori i planini Tara koje su u funkciji rane dojave poplavnog talasa zbog adekvatnog reagovanja.

Treća komponenta bila je obuka i formiranje jedinica civilne zaštite pri lokalnim samoupravama. Formirane su tri jedinice sa po 11 pripadnika u Užicu, Bajinoj Bašti i Višegradu i prošle su tri paketa obuka i kao rezultat toga održana je pokazna vežba u saradnji sa MUP-om Srbije, Crvenim krstom iz Užica i Parkom prirode „Mokra Gora“

Kao rezultat obuke nastao je i priručnik kao pisani trag održanih predavanja i odštampan je flajer „Pripremimo se za bujične poplave – saveti građanima“ koji će biti podeljen stanovništvu. U njemu između ostalog piše „čak i vrlo mali potoci, rečice, kanali za odvod ili kišni kanali koji deluju bezopasno mogu izazvati poplave većih razmera“ , dok bujična voda od 15 centimetara onemogućava nesmetano kretanje stanovništva.

Vežba je održana u okviru projekta „Uspostavljanje sistema odbrane od poplava na prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“ koji finansira Evropska unija uz podršku republičkog Ministarstva za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije BiH.