Završena izgradnja saobraćajnica na groblju Sarića Osoje
10/01/2018

Završena izgradnja saobraćajnica na groblju Sarića Osoje

U proteklom periodu JKP „Bioktoš“ je preko izvođača GPR „Ćumur“ izvodilo radove na izgradnji saobraćajnica i uređivanju jednog dela groblja na Sarića Osoju.

Ovim povodom izvršni direktor za poslove komunalne delatnosti u JKP „Bioktoš“ Brane Marić je rekao: „Završavamo putni pravac oko grobnog polja 19 na groblju Sarića Osoje, urađeno je asfaltiranje oko jedne novoprojektovane parcele koja će biti u upotrebi na proleće. Vrednost ove investicije je negde oko 4 miliona dinara, dok je dužina saobraćajnica koje danas završavamo oko 340 metara, odnosno oko 1425 m2. Urađena je i jedna staza za pešake. Što se tiče radova ove godine na groblju Sarića Osoje u planu je priprema još jednog grobnog polja, čije je vrednost oko 5 miliona dinara. Priprema će se odnositi na uređenje terena i izgradnju saobraćajnica sa potpornim zidovima.“

„Narednih meseci radiće se i parking na groblju Dovarje, kapaciteta oko 50-60 parking mesta, tender za ove radove je završen, a vrednost investicije je oko 3 miliona dinara“, rekao je Marić.