Заштита животне средине и енергетика
09/09/2021

Заштита животне средине и енергетика

Руководилац: Нада Јовичић

ПОДГРУПА 1. Енергетика
Руководилац подгрупе:
Војо Ђоковић, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Град Ужице

Чланови:

 1. Бранко Филиповић, Јавно комунално птредузеће Градска топлана Ужице
 2. Данило Станковић, Ужице-гас а.д.
 3. Биљана Радовић, Регионална развојна агенција Златибор
 4. Душан Тошић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице,
 5. Драгослав Остојић, Елкомонт д.о.о. Ужице,
 6. др Милутин Ђуричић, професор у пензији
 7. Милош Радојевић, Регионална развојна агенција Златибор
 8. Дејан Филиповић, ЕПС, Електродистрибуција Ужице

ПОДГРУПА 2. Заштита животне средине
Руководилац подгрупе:
Светлана Дракул, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Град Ужице

Чланови:

 1. Оливера Јањић, Завод за јавно здравље Ужице
 2. Драган Чучковић, Завод за јавно здравље Ужице
 3. Даница Ивановић, Власник агенције Еко заштита
 4. Љиљана Трумбуловић, Академија струковних студија Западна Србија
 5. Љиљана Рујевић, Министарство заштите животне средине, Републички инспектор заштите животне средине
 6. Жељко Бабић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице
 7. Милован Павловић, Удружење грађана „Мали ренџери“ Ужице
 8. Весна Јованетић, Јавно предузеће „Ужице развој“
 9. Видоје Стевановић, Јавно комунално предузеће „Водовод“
 10. Јована Матијевић, Јавно комунално предузеће „Водовод“
 11. Ненад Ђокић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
 12. Борко Вујовић, Члан Општинског већа општине Севојно, задужен за област „екологија“

ПОДГРУПА 3. Управљање отпадом
Руководилац подгрупе:
Марија Кутлешић, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Град Ужице

Чланови:

 1. Љиљана Трумбуловић, Академија струковних студија Западна Србија
 2. Милош Радојевић, Регионална развојна агенција Златибор
 3. Бранислав Марић, Јавно комунално предузеће „Биоктош“
 4. Светлана Дракул, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Град Ужице
 5. Марина Туцовић, Удружење грађана „Женски центар“ Ужице
 6. Момир Миловановић, Јавно комунално предузеће Дубоко Ужице

ПОДГРУПА 4. Управљање зеленим површинама
Руководилац подгрупе:
Весна Јованетић, Јавно предузеће „Ужице развој“

Чланови:

 1. Гордана Филиповић, Јавно комунално предузеће „Биоктош“
 2. Марија Кутлешић, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Град Ужице
 3. Ана Димитријевић Љубичић, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Град Ужице
 4. Радоје Стојић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице
 5. Миливоје Јеремић, Заменик председника општине Севојно

ПОДГРУПА 5. Нејонизујуће зрачење
Руководилац подгрупе:
Душко Марковић, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове, Град Ужице

Чланови:

 1. Мирослава Јордовић Павловић, Академија струковних студија Западна Србија
 2. Зоран Бакић, Телеком Србија
 3. Ненад Ђокић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице