Virtuelni matičar

Virtuelni matičar

Stranice Virtuelnog matičara su predviđene da omoguće građanima, da putem interneta naruče i na kućnu adresu dobiju izvode ili uverenja iz matične službe grada Užica.

Osnovna karakteristika Virtuelnog matičara je da se putem elektronske pošte mogu naručiti na kućnu adresu sledeći izvodi ili uverenja:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Uverenje iz knjige državljana
 • Internacionalni izvod iz matične knjige

 

 

NAPOMENA:

 • Za izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih potrebno je platiti administrativnu taksu 430,00 din.
 • Za uverenje iz knjige državljana potrebno je platiti administrativnu taksu 770,00 din.
 • Za internacionalni izvod iz matične knjige potrebno je platiti administrativnu taksu 700,00 din.
 • Administrativna taksa se ne plaća za: socijalna davanja, za dečji dodatak, za upis u školu ili fakultet, za regulisanje vojne obaveze, za zasnivanje radnog odnosa i za prijavu novorođenčeta u matične knjige
 • Izvodi i uverenja dostavljaju se Post-expresom na adresu upisanu u zahtevu. Post-expres usluga za izvode i uverenja koja se ne naplaćuju je 150 dinara, a za one za koje se naplaćuju takse je 190 dinara. Sva plaćanja se vrše dostavljaču, po prijemu izvoda i uverenja na kućnu adresu.
 • Detaljne informacije možete dobiti na telefon +381 (0) 31 590 152