Užice dobija novi košarkaški teren
02/08/2018

Užice dobija novi košarkaški teren

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koje će sprovoditi lokalne samouprave.

Od 63 prispela projekta svega 22 su dobila finansijsku podršku Ministarstva a među tim projektima je i „Košarka za sve“ Grada Užica. Projekat Užica je među projektima koji su dobili najviše sredstava, a odnosi se na rekonstrukciju igrališta koje se nalazi se na desnoj obali reke Đetinje na putu ka Gradskoj plaži, neposredno pored terena za mali fudbal. Ubuduće će na ovom mestu umesto tenisko – odbojkaškog biti novo igralište za košarku.

Postojeće igralište je dugo vremena bilo jedini teniski teren u gradu, a pojavom teniskih terena u neposrenoj blizini kao i u drugim delovima grada, prestaje interesovanje za korišćenje ovog terena. Asvaltna podloga kojom je igralište presvučeno, značajno je devastirana kao i ograda koja je u više navrata sanirana kako bi igralište bilo bezbedno za korisnike.

Novi košarkaški teren biće izgrađen u skladu sa propisanim dimenzijama za košarku i zonama bezbednosti, a imaće i dva reda tribina sa 63 mesta za sedenje. Projektom je planirano i postavljanje savremene čelične ograde visine 4m.

Ukupna vrednost radova je oko 5 miliona dinara od čega polovinu finansira Ministarstvo omladine i sporta a polovinu Grad Užice.