Утврђивање трасе подземних вода
20/12/2021

Утврђивање трасе подземних вода

ЈКП “Водовод” обавештава грађане да ће у петак 24.12.2021. године у склопу планираних хидрогеолошких истраживања за потребе израде елабората о зонама санитарне заштите изворишта за водоснабдевање Ужица (Изворишта Поточање,Живковића врело,Ћебића врело,Рујевац и Дервента) бити извршени опити (огледи) трасирања подземних вода (утврђивање куда се крећу подземне воде, како су повезане и где се изливају).

Трасер ће бити ињектиран у широј зони карстног платоа  „Гајеви“ на потезу између изворишта „Ћебића врело“ и „Живковића врело“. Истраживања ће извести стручни тим департмана за хидрогеологију Рударско-геолошког факултета и предузећа „BeoGeoAqua“ Д.О.О. из Београда. Трасирање представља безопасну (у санитарном смислу) истраживачку методу која ће имати за циљ утврђивање праваца и брзине циркулације подземних вода, и добијање података о могућем кретању загађивача кроз карстну издан.

За потребе трасирања користиће се обележивач флуоресцеин-натријум намењен за прехрамбену индустрију и као такав безопасан је за здравље. Истраживањима ни у ком случају није угрожено водоснабдевање и није потребан ни планиран прекид водоснабдевања.