Трећи јавни позив грађанима Ужица за учешће у активностима компостирања на SUBREC пројекту
03/09/2020

Трећи јавни позив грађанима Ужица за учешће у активностима компостирања на SUBREC пројекту

У складу са планом активности, SUBREC пројекат је набавио 300 компостера за кућно компостирање биоразградивог отпада, у Ужицу. Током прва два јавна позива, подељено је 245, док се у трећем јавном позиву врши подела преосталих 55 компостера.

Компостери су намењени за компостирање кухињског и баштенског отпада у индивидуалним кућама и за њихово добијање могу конкурисати сва домаћинства која испуњавају следеће услове:

– да се налазе на територији Града Ужица (укључујући и сеоске месне заједнице),
– да имају своје двориште и адекватан простор за постављање компостера (земљана површина);
– да нису добила компостере у претходном периоду (прва два позива током 2020. и ранијег пројекта реализованог 2014. године);
– да су сагласна са повременим надзором компостера, у циљу спровођења мониторинга система.

Комисија SUBREC пројекта ће размотрити све пристигле пријаве и на основу унапред дефинисаних критеријума, оценити их, а затим и сачинити ранг листу домаћинстава која испуњавају услове Позива. Уколико број пријава буде већи од расположивог броја компостера, исти ће се делити по утврђеној ранг листи, при чему ће предност при одлучивању имати пријаве које се односе на:

– домаћинства која су уведена у систем евиденције ЈКП “Биоктош” и уредно измирују своје обавезе по основу одвожења/депоновања отпада.
– домаћинства која се баве забавно-рекреативним активностима и сеоским туризмом (забавни и авантура паркови, етно-села и сл).

Ако се, и поред свих наведених критеријума, ипак догоди да две или више пријава имају исти број бодова, Комисија задржава право да на основу одговора на питање из упитника “Зашто желите компостирати?” донесе коначну одлуку, ком домаћинству ће доделити компостер.

Заинтересовани грађани, своје пријаве могу слати на адресу: ererecikliraju@gmail.com, или у инбоx званичне ФБ странице “Ере рециклирају”, до 15. септембра. Приликом подношења пријаве, пожељно је доставити и фотографију дворишта (локације где се компостер планира поставити). Ранг листа домаћинстава, која буду изабрана за доделу компостера, биће објављена на ФБ страници “Ере рециклирају”, након што комисија прегледа и оцени пристигле пријаве (друга половина септембра).

Евентуална питања и недоумице, можете слати на ФБ „Ере рециклирају“ или позвати на бесплатан број Кол центра ЈКП „Биоктош“: 0800 031 030 или 031/525 427.

Увођење компостирања, као модела управљања органским отпадом у домаћинствима, део је активности прекограничног пројекта “Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле” (SUBREC), којег кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II).

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријавни образац за добијање компостера у оквиру SUBREC пројекта
Критеријум за бодовање пријава