Sporazum o poslovnoj saradnji za podršku za izradu Nacrta plana razvoja Grada Užica
16/09/2021

Sporazum o poslovnoj saradnji za podršku za izradu Nacrta plana razvoja Grada Užica

U okviru projekta za mentorstvo u lokalnom procesu planiranja u cilju lokalizacije Agende za održivi razvoj do 2030. godine u Srbiji, koji se finansira iz granta nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a koji se sprovodi posredstvom nemačkog GIZ-a i Republičkog sekretarijata za javne politike, gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević i Bojana Tošić direktorka RSJP potpisale su Sporazum o poslovnoj saradnji za podršku za izradu Nacrta plana razvoja grada Užica.

Ovaj sporazum podrazumeva mentorsku podršku u pripremi i izradi Nacrta plana razvoja kroz niz aktivnosti. Republički sekretarijat za javne politike pružiće stručnu mentorsku podršku Koordinatoru, Koordinacionom timu i drugim učesnicima u svim fazama pripreme Nacrta plana razvoja u smislu aktivnosti i rokova, a sve u skladu sa propisima koji uređuju planski sistem Republike Srbije na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Stručni tim će biti na raspolaganju Gradu kroz održavanje sastanaka ili elektronsku i telefonsku komunikaciju. Biće organizovane najmanje tri radionice sa organizacijama civilnog društva i najmanje tri obuke na temu pripreme lokaanih planova razvoja. Sve aktivnosti definisane ovim sporazumom moraju biti realizovane do 30. juna 2022. godine.