Spomen obeležje Kadinjača
15/03/2017

Spomen obeležje Kadinjača

“Pao je 14. kilometar, al’ nikad neće Kadinjača “. Ta pesnikova misao decenijama se pominje i pamti u užičkom kraju kao potvrda istorijskog značaja bitke na Kadinjači, legendarnom brdu 14 kilometara udaljenom od Užica. Ovde je u novembru 1941. godine, u jeku Drugog svetskog rata, branjena Užička republika, jedina oslobođena teritorija tada u fašizmom porobljenoj Evropi. Mada malobrojni i slabo naoružani u odnosu na nadmoćnijeg nemačkog okupatora, Titovi partizani, borci Radničkog bataljona, pokušali su da na Kadinjači zaustave prodor Nemaca ka gradu, odbrane Užičku republiku i zaštite odstupnicu glavnine partizanskih snaga iz napadnutog Užica ka Zlatiboru. Sada o tome na Kadinjači svedoči Memorijalni spomen kompleks posvećen borcima Radničkog bataljona, a tu je i spomen dom sa stalnom izložbenom postavkom.