Ситуација на локалном тржишту рада тема презентације на АССЗС
10/06/2021

Ситуација на локалном тржишту рада тема презентације на АССЗС

Академија струковних студија Западна Србија одсек Ужице у сарадњи са Градом и ужичком филијалом Националне службе за запошљавање организовала је презентацију на тему “Ситуација на локалном тржишту рада и програми и мере активне политике запошљавања НСЗ за 2021. годину”.

Заменик градоначелника Драгољуб Стојадиновић истакао је овом приликом да се на почетку треће деценије 21. века сусрећемо са великим могућностима за развој, а са друге стране са изазовима које до сада нисмо имали и нисмо се са њима сусретали.

“Тачно је да у времену у коме данас живимо приоритет има технолошки развој, али не смемо дозволити да тај развој утиче на нашу животну средину. У времену у коме смо сада, у времену потпуно нове технолошке револуције јесте истина да су људски кадрови најважнији ресурси. Град Ужице чини све да поспеши предузетништво и да школујемо стручне и потребне кадрове. Долазак ауто пута као и све велике инвестиције које ће доћи у наш град утицаће да се велики број младих људи веже за Ужице, да ту остану и да заједно градимо и развијамо наш град”.

По речима Љубице Диковић председнице Академије струковних студија Западна Србија презентација је осмишњена са циљем да се првенствено студентима дају потребне информације како би лакше и брже долазили до посла.

“Као академија настојимо да наши студијски програми буду акредитовани, модерно конципирани и тржишно препознатљиви. Ако погледамо стратегију запошљавања постоје кључне компетенције коју данашњи послодавци траже, а то су дигиталне и језичке компетенције, предузетништво и предузимљивост. Све те компетенције наши студенти изучавају на својим студијским програмима, и то је оно што треба да буде препознато од стране тржишта рада. Једноставно, сви морамо бити спремни да у времену у коме живимо, у коме је присутна транзиција послодаваца, радних места, да као институција високог образовања брзо реагујемо, да се брзо прилагођавамо потребама тржишта рада и друштва у коме живимо”.

Зорица Милошевић, директорка ужичке филијале НСЗ истакла је да је овај састанак организован са циљем прзентације програма и мера активне политике запошљавања који спроводи Национална служба за запошљавање самостално или у сарадњи са локалним самоуправама.

“НСЗ је почетком априла расписала јавне позиве и конкурсе за реализацију програма активних мера запошљавања, три конкурса су завршена и то конкурс за самозапошљавање, за спровођење јавних радова и за програм стручне праксе, док су остали конкурси отворени до утрошка расположивих финансијских средстава. Разговараћемо о поменутим програмима али ћемо и урадити детаљну анализу стања и кретања на локалном тржишту рада, као и анализу свих оних занимања која су дефицитарна у овом моменту. ”

На евиденцији ужичке филијале НСЗ тренутно је 9700 лица, а од тог броја њих 4400 је из Ужица. Највеће учешће незапослених имају лица старија од 50 година око 33%, док су лица млађа од 25 година заступљена са 25%.  Дефицитарна занимања кад је реч о високошколцима су информатичари, дипломирани инжењери електротехнике и машинства који поседују одређене лиценце, професори физике, математике, фармацеути. Када је реч о средњој стручној спреми то су фармацеутски техничари, медицинске сестре, сви профили грађевинске струке, зидари, тесари, армирачи, керамичари, оператери на цц машинама и сви профили металске и машинске струке.