Савет за саобраћај
09/08/2019

Савет за саобраћај

Председник:

  1. Немања Нешић, помоћник градоначелника

Чланови:

  1. Будимир Вујовић, члан градског већа задужен за област саобраћаја и трговине,
  2. Владимир Синђелић, члан Градског већа задужен за област праћења рада и функционисања месних заједница,
  3. Иван Марић, председник радске ГО Севојно,
  4. Милош Пенезић, начелник Управе саобраћајне полиције ПУ Ужице
  5. Драгутин Друловић, представник ЈП“Дирекција за изградњу“ Ужице
  6. Јелена Ђокић, саобраћајни инспектор, Град Ужице