Савет за родну равноправност
11/12/2018

Савет за родну равноправност

  1. Наталија Василић, председница, одборница,
  2. Ђорђе Милићевић, члан, одборник,
  3. Радиша Марјановић, члан, одборник,
  4. Мирјана Филиповић, члан, одборница,
  5. Гордана Савић, члан, Ужички центар за људска права и демократију,
  6. Тијана Милутиновић, члан, Удружење особа са инвалидитетом,
  7. Лидија Златић, члан, Центар за девојке

    *Тијана Костић лице за послове родне равноправности, секретар Савета