Савет за праћење примене етичког кодекса
11/12/2018

Савет за праћење примене етичког кодекса

  1. Драган Бабић, председник, одборник,
  2. Михајло Балабан, члан, одборник,
  3. Мирјана Остојић, члан, Ужички центар за људска права и демократију,
  4. Вера Бојовић, члан, адвокатска комора Ужице,
  5. Слободанка Станковић Ћирковић, члан, Коло српских сестара Ужице,
  6. Ана Милановић, члан, представник медија,
  7. Срђа Страњаковић, члан Веће Савеза самосталних синдиката Ужице