Санација квара
08/12/2021

Санација квара

Приортитет у раду ЈКП “Водовод” и данас је предузимање свих радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима. Поред тога радиће на детекцији квара у Улици Радничког батаљона и Гостиници-Познановићи као и на санацији квара у Улици Браће Југовића-Младово. У плану је санација квара на цеви фекалне канализације у Омладиснкој улици број 48.