Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години
22/04/2021

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2021. години можете погледати ОВДЕ.

У складу са чланом 27. Правилника обавештавамо све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова (ревидирани буџет), у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Позивамо учеснике који су добили средства да нову спецификацију (ревидирани буџет), односно обавештење о одустанку, без одлагања доставе на email: tamara.bajrovic@uzice.rs
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2021. годину можете погледати ОВДЕ.

Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2021. годину можете погледати ОВДЕ.

Предлог о респодели средстава за суфинансирање пројеката из буџета града Ужица за 2021. годину можете погледати ОВДЕ.

Записник са седнице Стручне комисије за оцену пројеката у области јавном информисања за 2021. годину можете погледати ОВДЕ.