Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2020. години
04/03/2020

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2020. години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2020. години можете погледати ОВДЕ.

У складу са чланом 27. Правилника обавештавамо све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова (ревидирани буџет), у складу са додељеним средствима,
односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Позивамо учеснике који су добили средства да нову спецификацију (ревидирани буџет), односно обавештење о одустанку, без одлагања доставе на email: jelena.subotic@uzice.rs
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.

Предлог о респодели средстава за суфинансирање пројеката из буџета града Ужица за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.

Записник са седнице Стручне комисије за оцену пројеката у области јавном информисања за 2020. годину можете погледати ОВДЕ.