Реконструкција критичних тачака на топловодној мрежи
15/06/2021

Реконструкција критичних тачака на топловодној мрежи

199 грејних дана забележила је Градска топлана Ужице током ове сезоне и то је по речима Бранка Филиповића извршног директора предузећа више грејних дана од просека.

“Дужа грејна сезона изискивала је и нешто већу потрошњу енергената, али потребно је радити и на енергетској ефикасности зграда што би утицало на мању потрошњу конзума, која је ове године била изнад просека 146 киловат часова по м2”, каже Филиповић.

По његовима речима сезона се ипак може оценити као добра ако се посматра број хаварија, јер је забележено тек неколико и то у Блоку Златибор.

“У плану је да током лета урадимо реконтрукцију свих критичних тачака које су нам правиле проблеме у претходној години. Реконструисаће се топловод блока Златибор код Народног позоришта, радиће се део топловода котларнице Липа дуж Царинског потока, испод Саобраћајне школе и Зелене пијаце. Ставиће се акценат на реконструкцију опреме у котларници Блок Златибор, радиће се у котларницама Липа и Севојно. У плану је и обимнији ремонт постројења и топловода у оном делу где је било највише проблема, занављамо и стару опрему. Поред тога планирамо и пројектујемо и нека будућа постројења попут котларница Међај и Коштица. Документација за котларницу Међај је у завршној фази и надамо се да ћемо у току ове године добити грађевинску дозволу, а у плану је да се ради и постројење Коштица, где ће дрвна сечка бити замењена новим гасним постројењима.”

Када су у питању потраживања, може се рећи да су Ужичани редовне платише, јер преко 94% је наплата рачуна за грејање. Тек  6% грађана дугује око 130 милиона динара и то је велики дуг који неће лако нестати, јер извршитељи на основу својих законских основа наплаћују дугове али се дуг не смањује. Филиповић позива суграђане који имају дуговања и потешкоће да их измире да потпишу уговор о репрограму и на тај начин олакшају измирење својих обавеза.