Рециклирај, креирај, уживај
04/08/2021

Рециклирај, креирај, уживај

Женски центар Ужице основан је 1998. године, као резултат иницијативе 15 жена чији је циљ био да се у локалној средини проговори о реалном положају жена, њиховим женским људским правима и способностима, те да се ојача женско самопоуздање, да се жене активирају у остваривању сопствених права и да се економски оснаже.

Основни циљ организације је да унапреди положај и квалитет живота жена, а посебно жена из угрожених група кроз побољшање њиховог економског положаја кроз програме едукације и запошљавања. Побољшање социо-економског статуса жена на селу кроз едукативне активности и оснаживање жена на селу за самоорганизовање и активизам, као и оснивање женских економских задруга. Побољшање квалитета живота жена остваривањем женских људских права и њиховом самореализацијом.

“Како је друштво правило снажан заокрет ка моделима запошљавања какви постоје у савременим развијеним земљама, Женски центар Ужице се определио за конципирање неколико програма обука и оснаживања који су одговарали потребама жена  и њиховом подстицању  да покрену самосталне бизнисе. Организоване су обуке кроз које су полазнице могле да науче да боље разумеју своју позицију на тржишту,стекну знање за израду бизнис плана и вођење успешног бизниса и обуке за незапослене жене, по струци економске техничарке и економисткиње, за рад на рачунару, информатичко књиговодство, примену пореских прописа и практичан рад у струци“, прича Радмила Гујаничић из ужичког Женског центра.

У  циљу изналажења могућности за одрживи развој алтеративних видова социјалних услуга 2010. године Женски центар почео је са сервисом  за прикупљање, сортирање и донирање текстила. Прикупљено је само у старту 15 тона текстила за рециклажу, од чега је 7,5 тона разврстано и спремно за другу фазу рециклаже. На пројекту је било запослено 11 жена из тешко запошљивих група, од чега 5 жена са инвалидитетом. Данас у хуманитарном сервису половне гардеробе ради 6 жена са инвалидитетом које ће бити ускоро примљене, преко програма Националне службе за запошљавање, у стални радни однос.

У центру израђују и своје рециклиране  производе, од којих ће се платнени цегери ускоро наћи и на Златибору у туристичке и еколошке сврхе у сарадњи са Голд гондолом.

 

Ужички Женски центар, за пројекат Ретеx, иновативни центар за прикупљање и рециклажу текстила у оквиру програма за економско оснаживање жена из рањивих група, освојио је и прво место на конкурсу Траг фондације на Форуму за Зелене идеје 2021.

Поред економског оснаживања Женски центар пружа и психолошку и правну подршку за жртве насиља кроз услугу СОС телефон.

Женски центар Ужице је добио лиценцу за пружање услуге СОС телефона за особе са искуством насиља у породици, након две и по године рада. Добијањем лиценце за ову услугу Женски центар Ужице је постао део система социјалне заштите, што значи да испуњава све стандарде и услове за пружање ове услуге прописане од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања.

Извор:predsednik.rs