Razvoj parlamentarizma
09/09/2021

Razvoj parlamentarizma

Rukovodilac: Slađana Stanić

Članovi:

  1. Rajko Radosavljević, Odbornik Skupštine grada Užica
  2. Vladan Virijević, Odbornik Skupštine grada Užica
  3. Radiša Marjanović, Odbornik Skupštine grada Užica
  4. Marijana Selaković, Parlament Pedagoškog fakulteta Užice Republike Srbije,
  5. Matija Matović, Užički centar za ljudska prava i demokratiju