Расписан конкурс за финансирање пројеката из области заштите животне средине
29/09/2017

Расписан конкурс за финансирање пројеката из области заштите животне средине

Град Ужице је у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине за 2017. годину расписао конкурс за финансирање пројеката из области заштите животне средине. Обзиром да је тема конкурса проблем загађења ваздуха у Граду Ужицу – индивидуални допринос појединца, циљ конкурса је унапреди квалитет ваздуха кроз јачање свести јавности о утицају појединца на квалитет ваздуха.

Право да конкуришу имају удружења и организације цивилног друштва са територије града Ужица који се остварују у области заштите животне средине и имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта.

У Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ужице планирана су средства за реализацију пројеката  у укупном износу од 300.000,00 динара (максимални износ по пројекту није ограничен, али не сме бити већи од 300.000 динара).

Пројекат се мора реализовати до 01.12.2017. године.

Додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, Петра Ћеловића бб – шарена сала, на телефон 031 592-421 или e-mail: ekologija@uzice.rs или на сајту Града.