Raspisan konkurs u oblasti zaštite životne sredine - "U susret primarnoj selekciji"
10/09/2018

Raspisan konkurs u oblasti zaštite životne sredine – „U susret primarnoj selekciji“

Grad Užice raspisao je konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva, sa sedištem u Užicu, a iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine. Za realizaciju projekata opredeljeno je 300.000 dinara i period do koga se odobreni projekti moraju realizovati je 15. novembar.

Dunja Đenić, član Gradskog veća rekla je da je tema ovogodišnjeg konkursa „U susret primarnoj selekciji“:

„Primarna selekcija je uvek važna stvar u zaštiti životne sredine, ali, nažalost, nije u punoj meri zaživela u našem gradu. Ovim konkursom želimo da dobijemo neke nove ideje od naših partnera u ovoj oblasti, da vidimo da li još nečim možemo da unapredimo aktivnosti.“ – rekla je Đenićeva i dodala da je poseban cilj konkursa unapređenje sistema i povećanje količine selektovanog otpada: „Značajno je doći do inovativnih rešenja i predloga kojima će se unaprediti primarna selekcija i reciklaža otpada. Smanjenjem količine otpada koji se odlaže na deponiju produžiće se njen vek trajanja, zatim podstiče se razvijanje cirkularne ekonomije, selekcija i reciklaža već upotrebljenog otpada.

 

Nadam se da će ove godine odziv biti veći jer je prošle godine, na konkurs, pristigao samo jedan projekat. Mi u našem gradu imamo dosta udruženja i organizacija koje ostvaruju aktivnosti u oblasti životne sredine, koje poseduju kapacitete za sprovođenje predloženog projeta i verujem da će se oni i pojaviti na konkursu.“

Konkurs je otvoren dvadeset dana i potrebna dokumentacija može se preuzeti sa zvaničnog sajta grada Užica.