Радови на отклањању квара на топловоду котларнице „Медицинска школа“(код шахте на зеленој површини)
30/11/2018

Радови на отклањању квара на топловоду котларнице „Медицинска школа“(код шахте на зеленој површини)

ЈКП Градска топлана