Радна тела Скупштине града

Радна тела Скупштине града

Савети Скупштине града

 1. Савет за праћење примене етичког
 2. Кориснички савет јавних служби
 3. Савет за родну равноправност
 4. Савет за младе
 5. Савет за развој града
 6. Савет за здравље
 7. Савет за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет

Комисије Скупштине града

 1. Административно мандатна комисија
 2. Комисија за прописе
 3. Комисија за буџет и финансије
 4. Комисија за друштвене  делатности
 5. Комисија за комунално стамбене  послове
 6. Комисија за  пољопривреду
 7. Комисија за представке и притужбе
 8. Комисија за сарадњу са  градовима
 9. Комисија за планове
 10. Комисија за стамбена питања
 11. Комисија за јавна признања и награде града Ужица
 12. Комисијa за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице