Radna tela Gradskog veća

Radna tela Gradskog veća

  1. Savet za saobraćaj
  2. Savet za poljoprivredu
  3. Savet za zapošljavanje
  4. Radni tim za privlačenje investicija i pospešivanje zapošljavanja
  5. Radni tim za radove na aerodromu Ponikve
  6. Savet za privredu za velika i srednja preduzeća
  7. Savet za privredu za mala preduzeća i preduzetnike
  8. Savet za bezbednost

NAPOMENA: Radna tela od 4. do 8. osniva gradonačelnik rešenjem.