Радна тела Градског већа

Радна тела Градског већа

  1. Савет за саобраћај
  2. Савет за пољопривреду
  3. Савет за запошљавање
  4. Радни тим за привлачење инвестиција и поспешивање запошљавања
  5. Радни тим за радове на аеродрому Поникве
  6. Савет за привреду за велика и средња предузећа
  7. Савет за привреду за мала предузећа и предузетнике
  8. Савет за безбедност

НАПОМЕНА: Радна тела од 4. до 8. оснива градоначелник решењем.