Привреда, конкурентност, пољопривреда и рурални развој
09/09/2021

Привреда, конкурентност, пољопривреда и рурални развој

Руководилац: Слободан Кузмановић

ПОДГРУПА 1. Привреда
Руководилац подгрупе:
Александар Тасић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Град Ужице

Чланови:

 1. Никола Ковачевић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице
 2. Милица Лекић Спасојевић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице
 3. Иван Гујаничић, Савет за родну равноправност града Ужица
 4. Наташа Јовановић, Регионална развојна агенција Златибор
 5. Владимир Мисаиловић, Регионална привредна комора Златиборског управног округа
 6. Михаило Трнавчевић, Слободна зона Ужице
 7. Милија Ристановић, Удружење предузетника Ужице
 8. Милојка Босић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице
 9. Мијодраг Пејић, Члан Општинског већа општине Севојно, задужен за област „привреда“
 10. Никола Николић, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
 11. Савет за привреду за велика и средња предузећа

ПОДГРУПА 2. Пољопривреда

Руководилац подгрупе: Мирољуб Бранковић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице

Чланови:

 1. Снежана Милановић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице
 2. Новица Петровић, Градска управа за инфраструктуру и развој, Град Ужице
 3. Иван Гујаничић, Савет за родну равноправност града Ужица
 4. Тодора Aлексић, Регионална развојна агенција Златибор
 5. Небојша Брзаковић, Пољопривредна  стручна служба Ужице
 6. Драгутин Јелисијевић, Пољопривредник
 7. Рада Јоксимовић, Земљорадничка задруга Здравчица
 8. Драгутин Вуковић, Задружни савез Ужице
 9. Никола Бајић, Центар за органску производњу Ужице
 10. Младенко Марковић, Члан Општинског већа општине Севојно, задужен за област „пољопривреда“
 11. Савет за пољопривреду