Potpećka pećina
15/03/2017

Potpećka pećina

Ulaz u pećinu
Ulaz u pećinu
Unutrašnjost pećine

U brdu iznad sela Potpeće nalazi se atraktivna Potpećka pećina, jedno od monumentalnih dela prirode. Njen džinovski portal, visok 50 metara, najveći je pećinski ulaz na Balkanu. Unutrašnjost joj je zanimljiva, bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkog u pećinama ovog tipa. Istražena je i uređena za posetioce u ukupnoj dužini od 555 metara. Njena silazna staza ima preko 700 stepenika.

Iz Potpećke pećine izbija čista rečica Petnica, na kojoj su meštani u daljem rečnom toku kroz selo Potpeće napravili mnoštvo bazena najkvalitetnije pastrmke. U neposrednoj blizini na obali Petnice turističku ponudu dopunjuju riblji restorani koji spremaju izvrsne specijalitete.