Поништење дела јавног конкурса
30/06/2020

Поништење дела јавног конкурса

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV број 111-4/20
30.06.2020. године
УЖИЦЕ

 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи за послове органа града,  општу управу и друштвене делатности и Градској  управи за финансије Града Ужица, објављен на веб страници Града Ужица,  огласној табли и дневном листу „Вечерње новости“ од 12.06.2020. године, поништава се за радно место послови локалне канцеларије за младе, разврстано у звање саветник.

У осталом делу, конкурс је непромењен.

 

                                                                                НАЧЕЛНИК

                                                                                     Гордана Урошевић