Počela izgradnja prvog pravoslavnog hrama u Užicu posle 175 godina
02/11/2017

Počela izgradnja prvog pravoslavnog hrama u Užicu posle 175 godina

Nakon 175 godina počela je izgradnja novog pravoslavnog hrama u Užicu u naselju Krčagovo.

U sklopu aktivnosti na izgradnji hrama Srpske pravoslavne crkve, JP “Užice razvoj“ je nakon izrade Urbanističkog projekta za Urbanističko-arhitektonsku razradu katastarske parcele 3820/17 uzeo učešće i na izradi projekta pristupne saobraćajnice ka kompleksu hrama sa potrebnim parking prostorom.

U sklopu obeležavanja dana grada osveštani su temelji crkve u Krčagovu koja je posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice. Grad Užice je učestvovao u pomoći prilikom izvođenja radova na pristupu buduće crkve, takođe je i donirao zemljište na kome će se hram nalaziti.