План прања улица за уторак 18. мај
18/05/2021

План прања улица за уторак 18. мај

Према плану пролећног прања данас 18. маја наставља се са прањем Немањине улице поред депонија као и пута ка депонији Дубоко. Такође се наставља са сакупљањем ризле на преосталом делу пута ка Депонији.
Ради квалитетне реализације послова прања, као и спречавања евентуалног оштећења возила молимо грађане да изместе своја возила на алтернативне локације.