План прања улица и сакупљања ризле
19/03/2019

План прања улица и сакупљања ризле

План прања улица

  1. Миливоја Марића (део)
  2. Александра Вучковића (део)
  3. Хероја Дејовића (део)

План сакупљања ризле

  1. Видовданска (једносмерна)
  2. Југ Богданова
  3. Петра Кочића
  4. Стевана Мокрањца
  5. Шумадијска
  6. Кнеза Михајла